News RSS Feed fa-IR ١٤٠٢/٣/١٧ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به واحد آموزش دانشکده بهداشت ( کاربر اکرم امانی) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 981 از تصفیه خانه آب شرب بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91990/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 981 از تصفیه خانه آب شرب بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠٢/٣/١٧ برگزاری مانور اطفاء حریق در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91891/برگزاری مانور اطفاء حریق در دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠٢/٣/١٠ بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1400 از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91890/بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1400 از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بجنورد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠٢/٣/١٠ بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1400 از سازمان آتش نشانی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91889/بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1400 از سازمان آتش نشانی بجنورد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠٢/٣/١٠ بازدید دانشجویان گروه مهندسی بهداشت محیط ازسد شیرین دره بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91683/بازدید دانشجویان گروه مهندسی بهداشت محیط ازسد شیرین دره بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠٢/٣/٦ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1398 از تصفیه خانه آب شهرستان شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91681/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1398 از تصفیه خانه آب شهرستان شیروان گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠٢/٣/٦ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از ایستگاه های هواشناسی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91679/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از ایستگاه های هواشناسی بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠٢/٣/٦ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شرب سردار شهید سلیمانی شهر بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91673/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شرب سردار شهید سلیمانی شهر بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠٢/٣/٦ قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91560/قابل توجه دانشجویان محترم شروع ارزشيابي دانشجويان از اساتيد در نيمسال دوم تحصيلي 1402-1401 ١٤٠٢/٣/١ قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91369/قابل توجه دانشجویان گرامی اطلاعیه امتحانات و آیین نامه امتحانی ١٤٠٢/٢/٢٧ بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91211/بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شهرستان بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠٢/٢/٢٣ بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91210/بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شهرستان بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠٢/٢/٢٣ بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91209/بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شهرستان بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠٢/٢/٢٣ بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91208/بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شهرستان بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠٢/٢/٢٣ بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91207/بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه آب شهرستان بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠٢/٢/٢٣ برگزاری دومین کارگاه ایمنی آزمایشگاه در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91100/برگزاری دومین کارگاه ایمنی آزمایشگاه در دانشکده بهداشت کمیته HSE دانشکده بهداشت ١٤٠٢/٢/١٩ حضور جمعی از دانشجویان دانشکده بهداشت در همایش روز جهانی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/91075/حضور جمعی از دانشجویان دانشکده بهداشت در همایش روز جهانی بهداشت حرفه ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠٢/٢/١٨ ارائه توصیه های تغذیه ای و اهمیت مکمل یاری به دانش آموزان مدرسه دخترانه متوسطه دوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/90969/ارائه توصیه های تغذیه ای و اهمیت مکمل یاری به دانش آموزان مدرسه دخترانه متوسطه دوم ١٤٠٢/٢/١٦ آموزش بهداشت فردي و ارزيابي وضعيت تغذيه دانش آموزان در مدارس ابتدايي شهرستان انجام شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/90973/آموزش بهداشت فردي و ارزيابي وضعيت تغذيه دانش آموزان در مدارس ابتدايي شهرستان انجام شد. ١٤٠٢/٢/١٦ جشنواره غذایی و آشنایی با قومیت های ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/90881/جشنواره غذایی و آشنایی با قومیت های ایران جشنواره غذایی و آشنایی با قومیت های ایران با همکاری انجمن علمی گروه مهندسی بهداشت محیط و امور فرهنگی دانشکده ١٤٠٢/٢/١٣ بازدید مدیر گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/90767/بازدید مدیر گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت به مناسبت هفته سلامت ١٤٠٢/٢/١٢ قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/90229/قابل توجه دانشجویان گرامی جدول زمانبندی سامانه انتقال دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403 ١٤٠٢/١/٣٠ فراخوان ارائه دروس آشنایی با طب ایرانی و اصول ومبانی مدیریت خطر حوادث وبلایا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/90046/فراخوان ارائه دروس آشنایی با طب ایرانی و اصول ومبانی مدیریت خطر حوادث وبلایا اطلاعیه فراخوان ارائه دروس طب ایرانی و مدیریت خطر حوادث وبلایا ١٤٠٢/١/٢٦ پیام تبریک به مناسبت روز جهانی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/89880/پیام تبریک به مناسبت روز جهانی بهداشت مدیر گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت ١٤٠٢/١/٢٠ مراسم گرامیداشت روز رژیم درمانگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/89293/مراسم گرامیداشت روز رژیم درمانگر ١٤٠١/١٢/٢٣ برگزاری ژورنال کلاب با موضوع "خطر تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/89302/برگزاری ژورنال کلاب با موضوع "خطر تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی" ١٤٠١/١٢/٢٣ شعار سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/88567/شعار سال 1402 شعار سال ١٤٠١/١١/٢٦ قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/88353/قابل توجه دانشجویان محترم اعلام برنامه هفتگی نیمسال تحصیلی 2-401 ١٤٠١/١١/٢٠ برگزاری جلسه ارائه پروپوزال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/88337/برگزاری جلسه ارائه پروپوزال گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/١١/١٩ قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/87917/قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی برنامه جدید امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 ١٤٠١/١١/٤ قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/87412/قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی تغییر ساعت برگزاری آزمون های نیمسال تحصیلی 1-1401 ١٤٠١/١٠/١٣ افتتاح کلینیک تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/87254/افتتاح کلینیک تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان امام علی(ع) ١٤٠١/١٠/٧ برنامه امتحانی پایان نیمسال تحصیلی 1401-1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86849/برنامه امتحانی پایان نیمسال تحصیلی 1401-1 قابل توجه دانشجویان گرامی؛ ١٤٠١/٩/٢٦ تکمیل فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال تحصیلی 1401-1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86848/تکمیل فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال تحصیلی 1401-1 قابل توجه دانشجویان گرامی ١٤٠١/٩/٢٦ بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1401 از کارخانه اکسیژن صنعت نفس آرا آلاداغ بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86706/بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1401 از کارخانه اکسیژن صنعت نفس آرا آلاداغ بجنورد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٩/٢١ کلینیک تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86635/کلینیک تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان امام علی(ع) ١٤٠١/٩/١٩ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 14001 از از بخش رادیولوژی و رادیوتراپی بیمارستان امام علی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86634/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 14001 از از بخش رادیولوژی و رادیوتراپی بیمارستان امام علی گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٩/١٩ تقویم دانشگاهی -نیمسال دوم 1401-1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86568/تقویم دانشگاهی -نیمسال دوم 1401-1402 جهت اطلاع دانشجویان محترم ١٤٠١/٩/١٦ ارائه توصیه های تغذیه ای به بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86501/ارائه توصیه های تغذیه ای به بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس ١٤٠١/٩/١٥ بازديد دانشجويان رشته مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 98 از شرکت سیمان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86500/بازديد دانشجويان رشته مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 98 از شرکت سیمان بجنورد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٩/١٥ برگزاری کلاس آموزشی تغذیه در سالمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86403/برگزاری کلاس آموزشی تغذیه در سالمندان ١٤٠١/٩/١٣ نامه لزوم ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86383/نامه لزوم ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد 1402 جهت اطلاع دانشجویان استعداددرخشان ١٤٠١/٩/١٢ برگزاری جلسه کارشناسی جهت همکاری در طرح پژوهشی مشترک درخصوص شناسایی آلاینده ها (آفت کش ها و فلزات سنگین) در منابع آب استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86354/برگزاری جلسه کارشناسی جهت همکاری در طرح پژوهشی مشترک درخصوص شناسایی آلاینده ها (آفت کش ها و فلزات سنگین) در منابع آب استان گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٩/١٢ برنامه کارآموزی در عرصه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86323/برنامه کارآموزی در عرصه علوم تغذیه ١٤٠١/٩/٩ گزارش فعاليت هاي كارآموزي دانشجويان كارشناسي علوم تغذيه و رژيم درماني دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86322/گزارش فعاليت هاي كارآموزي دانشجويان كارشناسي علوم تغذيه و رژيم درماني ١٤٠١/٩/٩ پمفلت آموزشی تغذیه در سنگ کلیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86250/پمفلت آموزشی تغذیه در سنگ کلیه ١٤٠١/٩/٨ پمفلت آموزشی تغذیه در فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86248/پمفلت آموزشی تغذیه در فشار خون ١٤٠١/٩/٨ پمفلت آموزشی توصیه های تغذیه ای در دیابت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86246/پمفلت آموزشی توصیه های تغذیه ای در دیابت ١٤٠١/٩/٨ پمفلت آموزشی تغذیه در بارداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86244/پمفلت آموزشی تغذیه در بارداری ١٤٠١/٩/٨ بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1400 از شرکت شعله سنگ بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86194/بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1400 از شرکت شعله سنگ بجنورد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٩/٧ قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86189/قابل توجه دانشجویان گرامی برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ١٤٠١/٩/٧ پمفلت آموزشی تغذیه در سالمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86197/پمفلت آموزشی تغذیه در سالمندان ١٤٠١/٩/٧ کارگاه آشنایی با ساخت پادکست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86157/کارگاه آشنایی با ساخت پادکست ١٤٠١/٩/٦ برگزاری ایستگاه پایش سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86155/برگزاری ایستگاه پایش سلامت ١٤٠١/٩/٦ برگزاری کارگاه پوسترسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86154/برگزاری کارگاه پوسترسازی ١٤٠١/٩/٦ برگزاری کارگاه "درودگری" برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86094/برگزاری کارگاه "درودگری" برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 99 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٩/٥ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 13992 از کارخانه میوه خشک کنی هانان فود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86070/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 13992 از کارخانه میوه خشک کنی هانان فود گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٩/٢ برگزاری کارگاه "مکانیک" برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86027/برگزاری کارگاه "مکانیک" برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 99 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٩/١ برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86008/برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای دانشجویی ١٤٠١/٨/٣٠ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 13972 از بیمارستان امام حسن بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86006/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 13972 از بیمارستان امام حسن بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٨/٣٠ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 14001 از از بخش رادیولوژی و رادیوتراپی بیمارستان امام علی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/86002/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 14001 از از بخش رادیولوژی و رادیوتراپی بیمارستان امام علی گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٨/٣٠ برگزاری جلسه هم اندیشی با دانشجویان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85998/برگزاری جلسه هم اندیشی با دانشجویان علوم تغذیه ١٤٠١/٨/٣٠ برگزاری کارگاه " جوشکاری و بازرسی جوش" برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85994/برگزاری کارگاه " جوشکاری و بازرسی جوش" برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 99 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٨/٣٠ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 972 و 982 از تصفیه خانه فاضلاب بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85981/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 972 و 982 از تصفیه خانه فاضلاب بجنورد گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٨/٣٠ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 13972 از کارخانه شیرینی پزی کرت کرت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85980/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 13972 از کارخانه شیرینی پزی کرت کرت گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٨/٣٠ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1398 از کارخانه مربا ایلیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85975/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1398 از کارخانه مربا ایلیا گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٨/٣٠ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1398 از کارخانه آبمیوه بهنوش شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85974/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1398 از کارخانه آبمیوه بهنوش شیروان گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٨/٣٠ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1398 از کارخانه قند شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85973/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1398 از کارخانه قند شیروان گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٨/٣٠ بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1399 از کارخانه آرد بیژن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85969/بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1399 از کارخانه آرد بیژن گروه مهندسی بهداشت محیط ١٤٠١/٨/٣٠ برگزاری کارگاه تراشکاری برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85928/برگزاری کارگاه تراشکاری برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 99 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٨/٢٩ برگزاری کارگاه برق برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85899/برگزاری کارگاه برق برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 99 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٨/٢٨ آموزش تغذیه در روزجهانی دیابت توسط دانشجویان تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85824/آموزش تغذیه در روزجهانی دیابت توسط دانشجویان تغذیه ١٤٠١/٨/٢٥ آموزش تغذیه در مهدکودک توسط دانشجویان تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85823/آموزش تغذیه در مهدکودک توسط دانشجویان تغذیه ١٤٠١/٨/٢٥ ارائه مطالب تغذیه ای در مدرسه توسط دانشجویان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85817/ارائه مطالب تغذیه ای در مدرسه توسط دانشجویان علوم تغذیه ١٤٠١/٨/٢٥ تهیه پمفلت آموزشی " تغذیه در سالمندان " توسط دانشجویان تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85846/تهیه پمفلت آموزشی " تغذیه در سالمندان " توسط دانشجویان تغذیه ١٤٠١/٨/٢٥ بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1400 از کارخانه سفید گل بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85683/بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1400 از کارخانه سفید گل بجنورد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٨/٢٢ بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 99 از شرکت بی بافت کیف اترک بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85660/بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 99 از شرکت بی بافت کیف اترک بجنورد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٨/٢١ جدول زمانبندی سامانه انتقال دانشجویان جهت نیمسال تحصیلی دوم سال تحصیلی 1401-1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85611/جدول زمانبندی سامانه انتقال دانشجویان جهت نیمسال تحصیلی دوم سال تحصیلی 1401-1402 قابل توجه دانشجویان گرامی ١٤٠١/٨/١٨ بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1401 از شرکت سیمان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85513/بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 1401 از شرکت سیمان بجنورد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٨/١٥ بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 99 از شرکت سپهر شیشه ایمنی شمال شرق و شرکت اکسیژن صنعت نفس آرا آلاداغ واقع در شهرک صنعتی بیدک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://educate.health.nkums.ac.ir/Content/85502/بازديد دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ورودي 99 از شرکت سپهر شیشه ایمنی شمال شرق و شرکت اکسیژن صنعت نفس آرا آلاداغ واقع در شهرک صنعتی بیدک گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ١٤٠١/٨/١٤