اساتید مشاور


استاد مشاور

دانشجویان

ساعت حضور

دکتر امید توپچیان

تغذیه ورودی 97

یکشنبه ها ساعت 10-8

دکتر شیما عبداللهی

تغذیه ورودی 98و1401

شنبه ها ساعت 12-10

دکتر آتنا پاسبان

تغذیه ورودی 99

یکشنبه ها ساعت 10-8

دکتر زهره سادات سنگ سفیدی

تعذیه ورودی 1400

یکشنبه ها ساعت 12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

پيگيري پيشرفت و يا افت سطح تحصيلي دانشجويان.

مديريت و نظارت كامل به انتخاب دروس دانشجويان در زمان انتخاب واحد، حذف اضافه، مهماني و انتقالي مطابق با آيين نامه هاي آموزشي.

مشاركت در برنامه هاي توانمند سازي اساتيد مشاور دانشكده بهداشت.

 پايش و پيگيري مشكلات  دانشجويان در ارتباط با مسائل آموزشي آنان.

انجام و پيگيري ساير امور محوله مطابق با آيين نامه مصوب اساتيد مشاور

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۰۱ بازدید)
معرفی (۲۵۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...