مدرک تحصیلی مورد پذیرش


مدرک تحصیلی مورد پذیرش

:علوم تغذیه

کارشناسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی علوم وصنایع غذایی، علوم تغذیه ، بهداشت موادغذایی (کلیه گرایش ها به جز منشا دامی ) ، مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی،زیست شناسی (جانوری، عمومی) ، دبیری زیست شناسی (باگرایش زیست شناسی عمومی) ، پرستاری ، مامایی ، بهداشت عمومی، فیزیولوژی، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی ، میکروب شناسی ، رژیم شناسی ، اقتصاد تغذیه ، زیست شناسی گرایش سلولی مولکولی (ژنتیک و بیوشیمی)

:علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

 کارشناسی علوم تغذیه ، صنایع غذایی،زیست شناسی (عمومی) ، علوم آزمایشگاهی ،زیست شناسی گرایش سلولی میکروبیولوژی ،زیست شناسی عمومی

 :علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی یا بالاتر رشته های :صنایع غذایی، علوم تغذیه ،بهداشت موادغذایی (کلیه گرایش ها به جز منشا دامی )  ،زیست شناسی (جانوری، عمومی ، سلولی مولکولی ) ،پرستاری ،مامایی ، داروسازی ، کارشناسی علوم پزشکی  BS in medical ، مهندسی منابع طبیعی ، دامپزشکی  ،زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی ،بهداشت عمومی ،رژیم شناسی 

 :تغذیه بالینی  

کارشناسی در رشته علوم تغذیه

 :تغذیه ورزشی  

کارشناسی رشته علوم تغذیه

دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی)


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...