پذیرفته شدگان


نام و نام خانوادگی

ورودی

مقطع

رشته/دانشگاه

سیده مهرآرا هاشم پور

1397

کارشناسی ارشد

تغذیه بالینی/ع.پ مشهد

مریم محمدزاده

1397

کارشناسی ارشد

علوم بهداشتی در تغذیه/ع.پ مشهد

سارا علیزاده مقدم

1397

کارشناسی ارشد

علوم بهداشتی در تغذیه/ع.پ مشهد

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...