اولویت های پژوهشی گروه


الویت های پژوهشی گروه علوم تغذیه

 • تاثیر مکملها و مداخلات تغذیه ای به همراه پروتکلهای تمرینی بر شاخصهای تندرستی و سلامتی
 • بررسی عوامل و شاخصهای دموگرافیک ، اقتصادی،اجتماعی، روان شناسی و ... بر شاخصهای سلامتی و تغذیه ای
 • طراحی مداخلات بر پایه مکمل های غذایی و رژیم های پیراروده ای موثر بر روند بهبودی بیماران بدحال مبتلا به COVID-19
 • بررسی کمبوهای تغذیه ای مرتبط با مرگ و میر در بیماران مبتلا به COVID-19
 • بررسی دریافت غذایی (درشت مغذی ها و ریز مغذی ها) در سطح کلان، تعیین کمبود های تغذیه ای و عوامل موثر بر آن
 • بررسی عادات تغذیه ای و الگوی های غذایی و ارتباط آن با شاخص های سلامتی
 • ارزیابی وضعیت تغذیه (از نظر شاخص های بیوشیمیایی، بالینی، و تن سنجی) و طراحی مداخلات لازم در گروه های آسیب پذیر
 • بررسی امنیت غذایی و طراحی سیاست هایی جهت بهبود وضعیت
 • بررسی شیوع چاقی/ کم وزنی و عوامل خطر موثر بر آن در کودکان
 • بررسی شیوع کوتاه قدی در کودکان و عوامل خطر موثر بر آن
 • بررسی رفتارهای تغذیه ای مادر بر رشد کودک
 • طراحی و اجرای مداخلات بر مبنای آموزش تغذیه
 • طراحی مداخلات بر پایه مکمل های غذایی، مواد غذایی فراویژه و رژیم درمانی بر بهبود وضعیت بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...