خانم دکتر شیما عبداللهی


تحصیلات: دکترای تخصصی علوم تغذیه

پست الکترونیک:

sh.abd6864@yahoo.com

شماره تماس:

058-31513445

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=E3eJd4EAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192803810

رزومه علمی: .pdf


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...