ساعات حضور استاد مشاور


 

لیست اساتید مشاور دانشکده بهداشت و ساعت حضور درنیمسال اول 1401

گروه مهندسی بهداشت محیط

دوشنبه 14-16   یکشنبه 8-10

چهارشنبه 8-10  سه شنبه 8- 10

1400-1 و 1400-2 و 1401-1

دکتر علی پاسبان

1

یکشنبه 8-12

1-98 و 2-98

دکتر مهدی قربانیان

2

چهارشنبه 8-12

دوشنبه 14 -16  و یکشنبه 14-16

99-1 و 99-2

دکتر اسدزاده

3

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

شنبه 10- 12

1401

دکتر اسماعیل زاده

1

دوشنبه 8-10   شنبه 10-12

1400

مهندس درمحمدی

2

سه شنبه 10-12

98

سرکار خانم مهندس رحمان زاده

3

شنبه 12-14

99

مهندس مهری

4

گروه تغذیه

دوشنبه 8-10 سه شنبه 10-12

99

خانم دکتر پاسبان

1

شنبه تا چهارشنبه 12-14

98،1401

دکتر عبدالهی

2

دوشنبه 12-14

1400

دکتر سنگ سفیدی

3

گروه بهداشت عمومی

شنبه 10-12

99

دکتر سید حمید حسینی

1

شنبه تا دوشنبه 8-12

ناپیوسته 1400 و ناپیوسته 1401

دکتر سید حمید نبوی

2

پنج شنبه 8-12

98

دکتر مهدی خانکلابی

3

دوشنبه 16-18

1400

مهندس حسین لشکر دوست

4

یکشنبه 8-10

پیوسته1401

سرکار خانم یاسمن جعفری

5

 

مسئول اساتید مشاور: دکتر سید حمید نبوی

 

جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۸ بازدید)
معرفی (۲۵۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...