خانم دکتر آتنا پاسبان


تحصیلات: دکترای تخصصی علوم صنایع غذایی

 :پست الکترونیک

atenapasban@gmail.com

شماره تماس:

31513445- 058

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=E3eJd4EAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192803810

رزومه علمی:pdf


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۸ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...