خانم دکتر زهره سادات سنگ سفیدی


تحصیلات: دکترای تخصصی علوم تغذیه

:ایمیل

sangsefidi.zsadat@gmail.com

شماره تماس:

058-31513423

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=UkrnYHcAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56469821400

رزومه علمی:pdf


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۰۱ بازدید)
معرفی (۲۵۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...