آقای دکتر امید توپچیان


تحصیلات: دکترای تخصصی علوم تغذیه

پست الکترونیک:

o.toupchian@gmail.com

شماره تماس:

058-31513444

Google scholar. https://scholar.google.com/citations?user=gQkK9FMAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57000410000

 :رزومه علمی.pdf


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...