معرفی کتب کارآفرینی


 نوپای ناب  Nopaye_Nab.pdf 

تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050 technologii.pdf

تفکر سیستمی برای تغییر نظام های سلامت tafakor.pdf

صفر تا یک صفر تا یک.pdf


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...