دانشجویان استعداد درخشان


 

اسامی دانشجویان استعداد درخشان طبق آیین نامه استعداد درخشان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع عضویت در استعداد درخشان مطابق آیین نامه وزارتی

رتبه در ورودی

رشته

مقطع

ورودی

1

سیده مهرآرا هاشم پور

 10 درصد برتر

1

علوم تغذیه

کارشناسی پیوسته

1397

2

معصومه پور محمدی

10 درصد برتر

2

علوم تغذیه

کارشناسی پیوسته

1397

3

مطهره یادگاری

 1 درصد برتر

1

علوم تغذیه

کارشناسی

1398

4

شیوا احراری

 1 درصد برتر

1

علوم تغذیه

کارشناسی

1399

5

پریا ذوقی

 1 درصد برتر

1

علوم تغذیه

کارشناسی

1400

 

 

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۰۱ بازدید)
معرفی (۲۵۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...