کتب تالیف /ترجمه شده گروه


رديف

عنوان كتاب

نوع كتاب

تاريخ اولین چاپ

ناشر

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

تأليف

تصنيف

ترجمه

1

Applications of Functional Foods and Nutraceuticals for Chronic Diseases

 

*

 

2022

CRC press

Syam Mohan, Shima Abdollahi and Yashwant Pathak

2

Molecular Mechanisms of Action of Functional Foods and Nutraceuticals for Chronic Diseases

 

*

 

2022

CRC press

Shima Abdollahi, Syam Mohan, and Yashwant Pathak

3

Nutraceuticals for Aging and Anti-Aging: Basic Understanding and Clinical Evidence

Chapter title: Neurodegenerative and Cognition Losses during Aging (Memory) and Nutraceuticals

*

 

 

2021

CRC press

Reza Ghiasvand, Shima Abdollahi, Sahar Saraf-Bank

4

اصول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان

*

 

 

1398

اندیشمندان یزد

الهام رزمپوش، زهره سادات سنگ سفیدی، فهیمه زینلی، سارا صافی، شیما عبداللهی (به ترتیب حروف الفبا)

5

شیوه زندگی مردم یزد

*

 

 

1397

تندیس

مهدیه حسین زاده، امین صالحی ابرقوئی، شیما عبداللهی، زهره سادات سنگ سفیدی، سارا صافی، فهیمه زینلی، الهام رزمپوش

6

کتاب کاربردی

*

 

 

1398

سنجش و دانش

زهره سادات سنگ سفیدی، زهرا سادات سنگ سفیدی

7

کتاب کاربردی بیمای های شایع کودکان

*

 

 

1398

سنجش و دانش

زهرا سادات سنگ سفیدی، زهره سادات سنگ سفیدی

8

بهداشت در آموزه های دینی

*

 

 

1398

بسته نگار

مریم خشیج، زهرا شمسی زاده، محمد مهرعلیان، زهره سادات سنگ سفیدی، زینب عنبری، نجمه مرتضوی

9

اصول تغذیه کراوس 2012

 

 

*

1391

حیدری

محمدرضا درستی مطلق، امید توپچیان، میلاد دانشی، عباس یوسی راد

10

اصول تغذیه مادرن

 

 

*

1388

آشینا

امید توپچیان، هانیه سادات اجتهد، مهسا جلیلی

 

 

 

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۰۱ بازدید)
معرفی (۲۵۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...