ارتباط با گروه


نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل

دکتر شیما عبداللهی

مدیر گروه

058-31513445

sh.abd6864@yahoo.com

دکتر امید توپچیان

عضو هیات علمی

058-31513444

o.toupchian@gmail.com

دکتر زهره سادات سنگ سفیدی

عضو هیات علمی

058-31513423

sangsefidi.zsadat@gmail.com

دکتر آتنا پاسبان

عضو هیات علمی

058-31513447

atenapasban@gmail.com

فاطمه غلامی

کارشناس گروه

058-31513426

Gholamifateme342@gmail.com

مریم فیاض

کارشناس گروه

058-31513414

Maryam.fayaz2220@gmail.com

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...