تقویم جلسات گروه


لیست صورت جلسات گروه تغذیه در سال 1401

 

تاریخ جلسه

موارد صورت جلسه

مکان جلسه

1

1401/01/17

 واگذاری دروس و مسئولیت های دکتر جلیلوند

دفتر ریاست دانشکده

2

1401/02/07

 1- گزارش وضعیت کارآموزی تغذیه ورودی 97

 2- بررسی نیروهای مورد نیاز گروه تغذیه

 3- بررسی درخواست مرکز تحقیقات

سایت دانشکده

3

1401/03/17

 1- بررسی وضعیت کارآموزی تغذیه ورودی 97 و  نحوه برگزاری آزمون فاینال

 2- برنامه ریزی کارآموزی بیمارستان ، صنعت و مراکز بهداشتی تغذیه ورودی 98

 3- گزارش کلاس های برگزار شده گروه در ترم جاری

 4- بررسی موارد مطرحی در جلسات قبل و میزان پیشبرد آنها

سالن دانش

4

1401/04/21

1- بررسی ثبت نمرات امتحانات دانشجویان

2- بررسی توزیع دروس ترم آینده

3- بررسی درخواست های دانشجویان

سالن دانش

5

1401/06/15

1- بررسی وضعیت کارآموزی تغذیه ورودی 98

2- بررسی درخواست دانشجویان

سالن دانش

6

1401/08/15

 1- گزارش وضعيت برگزاري كلاس ها

 2- بررسي طرح دروس اساتيد

 3- برنامه حضور اساتيد در كلينيك ويژه بيمارستان امام علي (ع)

سایت دانشکده

7

 

1401/09/01

 1- بررسي ثبت نمرات دانشجويان

 2- بررسي توزيع دروس ترم آينده

 3- بررسي درخواست دانشجويان

سایت دانشکده

8

1401/12/08

1- تغییر توزیع ترمی

2- تخصیص استاد

3- بررسی درخواست دانشجویان

4- بررسی برنامه عملیاتی

دفتر ریاست دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۰۱ بازدید)
معرفی (۲۵۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...