طرح درس اساتید


طرح دوره گروه مهندسی بهداشت محیط 

ردیف

نام درس -نام استاد

نیمسال تحصیلی

1

مدیریت کیفیت آب -دکتر اسدزاده

بجنورد.طرح درس مدیریت کیفیت اب .doc

نیمسال دوم

401-402

2

بهداشت محیط بیمارستان-دکتر اسدزاده

بجنورد بهداشت محیط بیمارستان.doc

نیمسال دوم

401-402

3

بهداشت مسکن و اماکن عمومی -دکتر اسدزاده

بهداشت مسکن و اماکن عمومی.doc

نیمسال دوم

401-402

4

بهداشت محیط2 -دکتر اسدزاده

طرح درس بهداشت محیط 2 _فاضلاب و زباله_ بجنورد.doc

نیمسال دوم

401-402

5

کنترل بهداشت موادغذایی و اماکن عمومی-دکتراسدزاده 

طرح درس بجنورد کنترل بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی.doc

نیمسال دوم

401-402

6

میکروبیولوژی محیط -دکتر اسدزاده

طرح درس میکروبیولوژی محیط.doc

نیمسال دوم

401-402

7

آزمایشگاه هیدرولیک -دکتر اسدزاده

طرح درسآزمایشگاه هیدرولیک.doc

نیمسال دوم

401-402

8

بهداشت پرتوها -دکتر قربانیان

بهداشت پرتوها _ قربانیان.pdf

نیمسال دوم

401-402

9

فرایندها و عملیات-دکتر قربانیان

طرح درس فرایندها و عملیات در بهداشت محیط.pdf

نیمسال دوم

401-402

10

زبان تخصصی -دکتر قربانیان 

زبان تخصصی _ قربانیان.pdf

نیمسال دوم

401-402

11

مکانیک سیالات -دکتر قربانیان

طرح درس مكانيك سيالات _ قربانيان.pdf

نیمسال دوم

401-402

12

آلودگی هوا-دکترعطاملکی

فرم طرح درس آلودگی هوا.doc

نیمسال دوم

401-402

13

هیدرولوژی-دکترعطاملکی

فرم هیدرولوژی.doc

نیمسال دوم

401-402

14

مدلسازی-دکترعطاملکی

فرم طرح درس مدلسازس.doc

نیمسال دوم

401-402

15

شیمی محیط عملی-دکتراسدزاده

عملی شیمی محیططرح درس.doc

نیمسال دوم

401-402

16

انتقال توزیع آب -دکتر پاسبان 

انتقال و توزيع آب عملي دكتر پاسبان.pdf

انتقال و توزيع آب نظري دكتر پاسبان.pdf

نیمسال دوم

401-402

17

کاربرد گندزداها-دکتر پاسبان

كاربرد گندزداها و پاك كننده ها نظري دكتر پاسبان.pdf

نیمسال دوم

401-402

18

اکولوژی -دکتر پاسبان

اكولوژي محيط دكتر پاسبان.pdf

نیمسال دوم

401-402

19

شیمی محیط تئوری -دکتر پاسبان 

شيمي محيط نظري دكتر پاسبان.pdf

نیمسال دوم

401-402

20

کلیات پسماند -دکتر پاسبان 

Practical Solidwaste Dr Paseban.pdf

نیمسال دوم

401-402

21

جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی -دکتر پاسبان

جمع آوري فاضلاب نظري دكتر پاسبان.pdf

جمع آوري فاضلاب عملي دكتر پاسبان.pdf

نیمسال دوم

401-402

 

22

 

حقوق و قوانین بهداشت محیط و محیط زیست

دكتر كلماتي.pdf

نیمسال دوم

401-402

 

23

 

فیزیک عمومی

كوهي.pdf

نیمسال دوم

401-402

 

24

 

کامپیوتر و کاربرد آن

طرح درس كامپيوتر و كاربرد آن.doc

نیمسال دوم

401-402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۰۱ بازدید)
معرفی (۲۵۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...