کمیته استعداد درخشان


سرپرست کمیته: خانم مهندس جمیله رحیمی

اعضای کمیته: آقای دکتر مهدی قربانیان

آقای دکتر مهدی خانکلابی

خانم مهندس الهام رحمانزاده

خانم مهندس یاسمن جعفری

راه ارتباطی: 058-31513418

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...