کمیته برنامه ریزی درسی


سرپرست کمیته: خانم مهندس الهام رحمانزاده

اعضای کمیته: آقای دکتر مهدی قربانیان

آقای دکتر حسن سعادتی

خانم مهندس جمیله رحیمی

راه ارتباطی: 058-31513418


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...