کمیته آموزش پاسخگو


سرپرست کمیته: آقای دکتر عبدالمجید قلیزاده

اعضای کمیته: آقای مهندس علی درمحمدی

آقای دکتر حسن سعادتی

خانم مهندس یاسمن جعفری

راه ارتباطی: 058-31513421


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...