مقدمه


مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه درصدد است با رویکرد توانمندسازی اعضای هیات علمی، دانشجویان،کارکنان و با فراهم کردن محیط آموزشی مبتنی بر یادگیری در راستای ارتقاء کمی و کیفی آموزش آموزش پاسخگو گام بردارد. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برآن است با بهره گیری از فن آوری های نوین، ایجاد فضای سرشار از خلاقیت و نوآوری و با استفاده از مشارکت اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان با ایجاد تحولی بنیادین درپنج سال آینده به عنوان نمونه بارزی از مراکز تفکر و تحول و نوآوری نظام آموزش در میان مراکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی قطب نه کشوری و جزو 3 دانشگاه برتر همتراز خود باشد.


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۸ بازدید)
معرفی (۲۵۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...