برقراری انجام پروژه های (HSE) برون سازمانی


هدف عملیاتی:  برقراری انجام پروژه های (HSE) برون سازمانی

ملاحضات

 

پایش

زمانبندی به ماه

 

عنوان فعالیت

کد فعالیت

انجام نشد

انجام شد

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

برگزاری جلسه هم اندیشی جهت مذاکره با حضور صاحبان موسسات  و سازمان ها  در منطقه خراسان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

اطلاع رسانی وسیع ازامکانات دانشگاه و انجام فعالیت ها و پروژه های( HSE) (پوستر-بنر-وب سایت و..)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

انجام نیازسنجی ازسطح صنایع باهدف جلب مشارکت در فعالیت ایمنی و بهداشت (تقویم آموزشی و پژوهشی)

3

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 اجرای راه کار های کنترلی و مداخلات  آموزشی و کنترلی برای موسسات و سازمان ها و  صنایع

4

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از نیروهای متخصص سازمانها و موسسات جهت انجام پروژه ها

5

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب واحد برتر ایمنی در صنعت و دانشکده ها ( از صنایع محلی و دانشکده های مجموعه)

6


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...