برنامه اجرایی کمیته HSE


برنامه اجرایی کمیته HSE

ملاحضات

 

 

 

 

زمانبندی به ماه

 

عنوان فعالیت

کد فعالیت

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

مشخص نمودن اعضاء کمیته

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 صدور ابلاغ برای اعضای کمیته

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 تعیین آیین نامه های اجرایی برای استقرار کمیته HSE

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 طراحی وب سایت و ایجاد لینک خبری کمیته

4

ماهانه و فصلی

*

 

 

*

 

 

*

*

*

*

*

*

زمان بندی جلسات کمیته

5


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۸ بازدید)
معرفی (۲۵۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...