مدیریت زیست محیطی


مدیریت زیست محیطی:

توسعه و پیاده سازی مدیریت و ارزیابی زیست محیطی موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. حفاظت از محیط زیست انسانی و طبیعی

2. نظارت بر منابع طبیعی به خصوص منابع طبیعی تجدید ناپذیر

3. جلوگیری از آلوده شدن محیط و منابع و هدر رفت منابع

4. کنترل، انتشار ، دپو و دفع بهداشتی فاضلاب، زباله ها و مواد دور ریز در محیط 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...