مشخصات مهم اهداف بهداشت ،ایمنی و محیط زیست


واقعي و دست يافتني باشند.

مشخص و قابل سنجش باشند.

داراي محدوديت زماني باشند.

نتايج و خروجي ها در هدف گذاريها مشخص باشند.

هدفها را بايد از راه مشاركت تعيين كرد.


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...