کارشناس کمیته


سرکار خانم مهندس فاطمه عضدی

کارشناس رابط گروه در سایت دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناس کمیته HSE

شماره تماس: 05831513439


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...