اعضاء کمیته


RD

نام اعضاء محترم کمیته HSE

تحصیلات

سمت اعضاء

شماره تماس

1

جناب آقای   دکتر علی پاسبان

 

 دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

تلفن: 31513421-058

 

2

جناب آقای مهندس مرتضی اسماعیل زاده کواکی

 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

تلفن: 31513430-058

 

3

جناب آقای دکتر مهدی قربانیان

 

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

تلفن: 31513421-058

 

4

جناب آقای دکتر مهدی خانکلابی

 

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

 

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تلفن: 31513435-058

 

5

سرکار خانم دکتر اسدزاده

 

 دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تلفن: 31513423-058

 

6

جناب آقای حمید نامور

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مسئول امور عمومی

تلفن: 31513417-058

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...