محورها


  *برنامه‌ريزي براي اجرايي نمودن خط‌مشي و اهداف استراتژي سازمان

*تعيين ساختار سازماني و مسئوليت‌هاي قابل اجرا توسط بخش‌هاي مختلف

*تعيين روش گزارش، تحقيق و  تجزيه و تحليل حوادث

*تعيين و بررسي كليه مباحث مرتبط با محيط زيست و فعاليت‌هاي شركت يا سازمان 

*تعيين عناوين و برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشي بهداشت، ايمني و محيط زيست براي كليه سطوح مختلف سازماني

*تعيين پروانه‌هاي كار مورد نياز و روش‌هاي اجرايي آنها

*تعيين و فراهم نمودن زمينه مذاكرات مستقيم كاركنان و مديريت در خصوص موضوعات مربوط به بهداشت ايمني و محيط زيست

*تعيين روش‌هاي انجام كار، تعمير و نگهداري بطريق ايمني و مطابق با استانداردها

*تعيين و بررسي موارد مرتبط با طب صنعتي كاركنان

*تعيين اصول پيشگيري و كنترل حريق

 *تعيين اعضاء و تشكيل كميته‌های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...