وظایف


وظایف واحد ایمنی ، بهداشت  و محیط زیست( HSE)

1)  سياستگذاري، برنامه ريزي آموزشي و نظارت بر بهداشت و ايمني آزمايشگاه ها و ساير محيط هاي کاري در واحد هاي مختلف دانشکده

 ۲)  برگزاری و شرکت در جلسات توجیهی با مسئولين واحدهاي مختلف دانشكده و همسو کردن افکار پرسنل در راستای ارتقاء سطح ايمني، بهداشت ومحیط زیست.

۳)  بررسي وضعيت موجود دانشكده وطرح مسائل ومشكلات حفاظتي وبهداشتي درجلسات کمیته وارائه پيشنهادات لازم به رياست دانشكده جهت رفع نواقص وايمن سازي محيط دانشكده.

4) اجراء و پیاده سازی استاندارد های ایمنی نظیر HSE OHSAS 18001

 

5)اعلام و شناسایی کانونهای ایجاد خطرات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه.

6) مستند سازي كليه فعاليتهاي كميته . 

7)تشویق دانشجویانی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.

8)توجیه و آشناسازی دانشجویان نسبت به رعایت مقررات و موازین حفاظتی و بهداشت در محیط دانشکده.

9)سرپرستی و نظارت بر وظایف اعضای  دانشجویی کمیته HSE

10)پیگیری لازم صورت جلسات کمیته

10)  تهيه دستورالعمل هاي لازم براي انجام كار مطمئن ، سالم وبدون خطر وهمچنين استفاده صحيح از لوازم وتجهيزات بهداشتي وحفاظتي درمحيط كارو آشناسازي كليه كاركنان دانشكده با اين دستورالعمل ها.

11) برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي ضوابط کمي و کيفي مصوبه توسط کميته ایمنی،بهداشت،محیط زیست.

12) بازديد و بررسي منظم مطابق با برنامه از قبل تدوين شده از واحد هاي مختلف دانشکده و آزمايشگاه ها وبوفه دانشكده جهت اطلاع از وضعيت بهداشت و ايمني ونظارت بر حسن استفاده از تجهيزات حفاظتي وبهداشتي وارزيابي تجهيزات حفاظت فردي (PPE)

13) مطرح نمودن سريع هر گونه عامل زيان آور براي سلامتي افراد شاغل در دانشکده و محيط زيست و پیشنهاد های لازم جهت رفع سريع معضل.

14)  طراحی و بررسی چک لیست های بازرسی و دستورالعمل ها بر پایه"ايمني، بهداشت ومحیط زیست". 

15) بررسي، جمع آوري و ثبت صحيح اطلاعات وآمارحوادث و بیماریهای  های ناشی از کار پرسنل و دانشجویان دردفتر ثبت حوادث  و تجزيه و تحليل حوادث تعيين ضريب تكرار وضريب شدت سالانه حوادث و اعلام به مديريت واحد و مسئولين ذيربط جهت جلوگيري از تكرار آنهاو شناسائی و ارزیابی پتانسیل های بالقوه خطردر دانشکده.

16)نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماریهای حرفه ای و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط دانشکده.

 (تبصره):کميته مي تواند از فعاليتهايي در واحدهاي تابعه دانشکده که مغاير بهداشت و ايمني بوده و ايجاد خطرات حاد براي سلامتي دانشجويان و کارکنان و يا محيط زيست مي نمايد ممانعت نموده و پس از دادن تذکرات و اخطارهاي لازم از فعاليت هاي واحدهايي که ضوابط کميته را رعايت ننموده و از آنها تخطي کنند با هماهنگي رياست دانشکده جلوگيري کند.

17)  برنامه ريزي براي اجراي برنامه هاي آموزشي جهت سرپرستان آزمايشگاه هاي تحقيقاتي، کارشناسان، دانشجويان و ساير پرسنل به نحوي که علاوه بر ارتقاء سطح آگاهي، موجب تغيير در نگرش ،باورها و عملکرد رفتارهاي بهداشتي محققين و پرسنل شده تا در اجراي سالم سازي محيط کار مشارکت فعال جويند..

18)نظارت برامکانات درمانی وتجهیزات جعبه کمکهای اولیه .

19) نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش تجهیزات و محیط های اداری

20)  نظارت و کنترل فني و مهندسي بر سيستم هاي آب، برق، گاز و اطفاء حريق وعملکرد سیستمهای تهویه با هماهنگي تاسيسات.

21) جمع آوري اطلاعات مربوطه ازنقطه نظر مسائل حفاظتي وبهداشتي وعوامل زيان آور(شيميايي،فيزيكي وبيولوژيك) در محيط دانشکده وتنظيم وتكميل فرم صورت نواقص موجود باهمكاري كارشناسان آزمايشگاه ها.

22) همکاری در تهیه دستور العملهای لازم در واحدهای مختلف اعم از آزمایشگاهها برای انجام کار مطمئن،سالم و بدون خطر و همچنین استفاده درست از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی .. 

23)تهیه و تصویب و صدور دستورالعملهای اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل دانشکده در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی،شیمیایی،ارگونومیکی،زیست شناختی و روانی محیط کار.

24)تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماریهای شغلی.

25)  بررسي عوامل ارگونوميک و ارائه راه حل هاي مناسب جهت انجام صحيح کارها و يا تغييرات لازم در فعاليت مورد نظر و ارائه پيشنهادات در خصوص مناسب بودن مواد و ابزار و وسايل مورد استفاده در محيط کار و آزمايشگاه ها.

26)  نظارت مستقيم بر حسن اجرای تفکیک،‌ بازیافت، جمع آوري، انتقال و دفع بهداشتي پسمانهاي توليدي علی الخصوص  پسماندهاي خطرناک آزمايشگاهي. مطابق قوانین و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست.

27) ارتقاء آگاهی و فرهنگ حفاظت ازمحیط زیست کارکنان با برگزاری کلاسهای آموزشی،سمیناروتوزیع پمفلت.

28)  برنامه ريزي براي تعامل هرچه بیشتر با سازمان حفاظت محیط زیست در جهت حذف آلاینده ها و صیانت از منابع طبیعی.

29) بازدید و بازرسی های ادواری ابزار کار، کلیه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی  و وسائل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.

30)  برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی ایمنی بهداشت و آتش نشانی برای پرسنل

31) بررسی مشکلات ایمنی و ارایه راهکارهای کنترلی

32) بررسی عوامل زیان آور محیط کار وکنترل آنها

33) برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه كمكهاي اوليه ومدیریت بحران و ایجاد آمادگی پرسنل در شرایط اضطراری. 

34) نظارت وپيگيري لازم بر انجام ادواري آزمایشات و معاینات پزشکی كاركنان خدماتي.

34) نظارت بر چگونگی تهیه و توزیع وسایل ایمنی و حفاظتي.

35) تامین،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی – روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند.

36) نظارت بر نحوه صحیح استفاده از مواد ضدعفونی کننده وگندزدایی صحیح سطوح.

37) نظارت بر نحوه سم پاشي و اجراي پروژه هاي مبارزه با حشرات و جوندگان.

 1. العمل جهت انجام معاینات کارگري ( قبل از استخدام و دوره اي ) براي شغلهاي موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهاي موجود با همکاري پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دوره دیده طب کار مجاز
 2. وتدوین و تنظیم مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، مقاله ، فیلم ، اسلاید و غیره مورد نیاز

40)همکاري و مشارکت فعال در برگزاري گردهمایی ، سیمنارها

41)برنامه ریزي جهت اندازه گیري حداقل سالی عوامل زیان آور

 1. شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهاي متناسب جهت کنترل عوامل
 2. برگزاری کلاس های مدون آموزشی
 3. انجام ارزیابی ریسک دانشکده
 4. بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي متناسب

شرح وظایف کارشناس کمیته HSE

 1. هماهنگی و پیگیری جهت برگزاری کلاس های آموزشی مدون در کمیته HSE و s5
 2. شرکت در جلسات کمیته HSE و تهیه مستندات جلسات HSEو s5(تهیه عکس+صورتجلسه)
 3. پیگیری و تکمیل چک لیست های ایمنی و بهداشت در واحدهای و s5
 4. جمع آوری گزارش نقص های ایمنی و بهداشت از واحدهای گزارش شده و ارسال به کمیته HSE
 5. برگزاری مطالب آموزشی و انتشار اخبار اطلاعات کمیته HSEو s5 در سایت دانشکده
 6. انجام کلیه امورات محوله از طرف مسول مافوق کمیته HSEو s5

7. پیگیری جمع اوری امار ثبت حوادث و ثبت آنها


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...