معرفی کمیته


 :  HSE(اين واژه از سه بخش تشكيل مي شود كه توجه به هر يك از آنها امري ضروري است.)

به عبارتی: مجموعه‌اي متشكل از اجزاء بهم پيوسته در راستاي تحقق اهداف معين بهداشت شغلي، ايمني و زيست محيطي 

  بهداشت    :             Health

ایمنی   :             Safety 

محیط زیست     :   Environment

                                   

(سازمان در چارچوب برنامه‌ريزي،سازماندهی،هدایت و کنترل اجرا )

نظام مدیریتHSE  سعی در بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک مجموعه دارد و مجموعه استانداردهای  ۱۴۰۰۰ و  ۱۸۰0۰   OHSAS الزاماتی را برای این معقوله‌ها پیش بینی کرده‌است. طرح ریزی و داشتن برنامه‌ای مشخص و از پیش تدوین شده از شرطهای  ISO می‌باشد. مدیریت HSE  یک ابزار مدیریتی موثر در سازمان ها است که خطر ها و چالش هارا به طور منظم و ساختاری مورد ارزیابی و کنترل قرار داده و روش های پیشگیرانه ارائه می دهد.ایجاد محیط های کاری ایمن سالم و بدون حادثه کاهش آلاینده های زیست محیطی ، کنترل مواجهه کارکنان با عوامل زیان آور شغلی، اجرای کار آمد و اثر بخش مطالعات شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک ها و مدیریت آنها  از اهداف عمده HSE می باشد.

نهادهای HSE بیشتر به صورت کمیته فعالیت می نمایند و در بیشتر صنایع و محیطهای تحقیقاتی در کشورهای پیشرفته دنیا فعال هستند و بر رعایت اصول مربوطه نظارت و برای نیل به اهداف لازم برنامه ریزی می نمایند.

کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از سال 1396 تأسیس و فعالیت خود را  در زمینه پیگیری و انجام کلیه امور مربوط به بهداشت ،ایمنی و محیط زیست آغاز نموده و مجوز و تأیید هیات رئیسه محترم دانشکده را کسب نموده است. بدیهی است همکاری کلیه واحد های دانشگاه برای پیشبرد اهداف این کمیته ضروری می باشد.


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۰۱ بازدید)
معرفی (۲۵۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...