کارآموزی در عرصه بهداشت عمومی
اهداف کارآموزی در عرصه بهداشت عمومی

مشخصات دوره کاراموزی در عرصه دانشجویان بهداشت عمومی

کوریکولوم آموزشی دوره کارآموزی در عرصه بهداشت عمومی

برنامه کارآموزی گروه های بهداشت عمومی

لاگ بوک

فرم های مورد نیاز مربیان کارآموزی

فرم های مربوط به دوره کارآموزی

سرپرست دوره کارآموزی در عرصه

ارزشیابی و آزمون فاینال

پایان نامه

لیست مراکز و پایگاه های بهداشتی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بجنورد

چک لیست نظرسنجی دوره کارآموزی در عرصه از دانشجویان بهداشت عمومی

نام مربیان و اساتید کارآموزی

مشاهده آرشیو مطالب ...


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...