ارتباط با گروه


راه های ارتباطی با گروه بهداشت عمومی

مدیر گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت (جناب آقای مهدی خانکلابی): 05832240524- داخلی130

کارشناس گروه (سرکار خانم حدیثه طالبی راد ) : 05832247283- داخلی126

صفحه الکترونیکی: http://fhm.nkums.ac.ir/index.aspx?Catid=2834

Nkums.Public.health.dept@gmail.com                               پست الکترونیکی:

آدرس: بجنورد- جاده ارکان- پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی– دانشکده بهداشت

تلفن:05832240524- 05832240571

نمابر: 05832247281

کد پستی: 9453155166


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۰۱ بازدید)
معرفی (۲۵۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...