اساتید گروه


نام و نام خانوادگی

تحصیلات

پست الکترونیک

رزومه

 دکترمهدی خانکلابی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

Khankolabi@yahoo.com

.pdf

دکتر حمیدرضا محدث حکاک

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

Hr-Mohaddes@razi.tums.ac.ir

.pdf

دکتر حمید توکلی قوچانی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

H.Tavakoli@nkums.ac.ir

.pdf

سید حمید حسینی

 دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

Hosseini.h60@gmail.com

.pdf

 دکترسید حمید نبوی

 دکترای تخصصی

رشته سالمندشناسی

nabavi.lix@gmail.com

cv

دکتر فرانک فیروزفر 

دانشجوی دکترای رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها

firoozfar@alumnus.tums.ac.ir

cv

یاسمن جعفری

کارشناسی ارشدآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

yjafari398@gmail.com

CV.pdf

 

 

 

 

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...