معرفی گروه


گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت

گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت در سال 1383 با دو بخش کاردانی بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها تشکیل گردید. در سال 1397 گروه بهداشت عمومی با تشکیل گروه تغذیه به گروه تغذیه و بهداشت عمومی تغییر پیدا کرد.در سال 1400 گروه تغذیه مستقل گردید.


اهداف:

1-  ارتقاء دانش بهداشتی ومدیریتی در سطح ملی و منطقه ای

2-  کمک به حفظ وارتقاء وضعیت بهداشت جوامع شهری و روستایی 

فعالیت های گروه :

1- آموزش نظری وعملی دانشجویان درمقطع کارشناسی

2- انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی در زمینه های مختلف بر حسب نیاز

3- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مرتبط با تخصص اعضاء گروه .

4- نشر متون آموزشی وعلمی مورد نیاز دانشجویان .

5- برگزاری ومشارکت در برگزاری سمینارها وکارگاههای علمی دانشجویی در سطح دانشکده ودانشگاه .

6- ایجاد هماهنگی با واحدهای مربوطه در فراهم آوری زمینه مناسب آموزشی عملی دانشجویان .

7- ایجاد ارتباط و همکاری با سایر گروههای آموزشی دانشگاه

        

رسالت گروه  :
رسالت گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت تربيت نيروهای متعهد، آشنا به مفاهيم بهداشتی جهت تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه علی الخصوص خانواده ها و پيشگيری از بيماري ها و کنترل آنها و ترویج سبک زندگی سالم و تغذیه صحیح در جامعه تحت پوشش می باشد. دانش آموختگان براساس رسالت فوق به منظور پر کردن خلاء کارشناسان در سطح استان و ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی تربيت می شوند .


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...