هیدرولیک


آزمایشگاه هیدرولیک:

هدف از این آزمایشگاه آشنایی دانشجویان با آزمايش عملي مباحث پايه و اساسي دروس اصول هيدروليك و مكانيك سيالات كه بطور نظري آموخته اند وهمچنین کسب مهارت لازم  جهت کار با این وسایل می باشد.

توانمندی های آزمایشگاه هیدرولیک:

ارائه مطالب تئوری در مورد آزمایشات و نحوه کار با دستگاهها در آزمایشگاه 

تعیین جرم حجمی و وزن حجمی مايعات

تعیین جرم حجمی و وزن حجمی جامدات

كار با ميز هيدروليكي و تعيين دبي جرمي آب

مشاهده و بررسي جريانهاي مختلف در لوله و تعيين عدد رینولدز

اندازه گيري ارتفاع معادل سيال بر حسب سيال ديگر

آزمايش برنولي و مشاهده تاثير تغيير قطر لوله بر ميزان افت فشار

محاسبه افت فشار در طول لوله

محاسبه لزجت سیال به کمک سقوط ذرات کروی در مایع

جت آب  و تعیین نیروی وارد بر صفحات صاف و نیم دایره

سرریزها و تعیین ضریب تخلیه سرریزهای مستطیلی و مثلثی

کانال روباز  و تعیین سرعت و دبی در انها

كاربرد انواع فشار سنج ها – مثل فشار سنج بوردون ، توريچلي

آزمايش ضربة قوچ

آزمايش تعیین افت انرژي در جريان هاي آرام و آشفته

آزمايش كانال روباز (ضريب چزي ، ضريب زبري كانال ، عدد فرود، شعاع هيدروليكي ، پرش هيدروليكي ، انرژي مخصوص)


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...