آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب


این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 60 متر مربع قرار گرفته است و مجهز به میزهای آزمایشگاهی و سینکهای شستشو می باشد.و کلیه آزمایشات مربوط به آنالیز میکروبیولوژی آب و فاضلاب را ارائه می نماید.

انجام آزمايشات احتمالي ( آب و فاضلاب و ...)

انجام آزمايشات تاييدي

انجام آزمايشات تكميلي

انجام آزمايشات افتراقي ( تشخيصي)

انجام آزمايشات فكال كليفرم ( كليفرم مدفوعي)

انجام آزمايشات استرپتوکوکوک، استافیلوکوک، سودوموناس ، کلستریدیوم پرفریژنس و کشت قارچ ها

 

1

اتوکلاو

1

2

انکوباتور

1

3

بن ماري

1

4

فور

1

5

میکروسکوپ دو چشمی

6

6

کلنی کانتر

1

7

pH متر

1

8

کليه لامهاي جلبک ها،قارچ هاو تخم انگلها و...

به مقدارکافی

9

کليه محيط کشت ها ي مصرفي

به مقدار کافی

10

لوازم شیشه ای(ارلن،لوله آزمایش،بشر و.)

به تعداد کافی

11

جا لوله ای

به تعداد کافی

12

Cool box

2عدد

13

مواد مصرفی

به مقدار کافی

14

ترازو

1 عدد

عکس های آزمایشگاه میکروبیولوژی.pdf


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...