آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب


این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 60 متر مربع مستقر شده است و مجهز به سینکهای شستشو ، میزهای آزمایشگاهی با پریز برق و هود آزمایشگاهی می باشد. و در زمینه  آموزش و تحقیقات آنالیز شیمیایی آب و فاضلاب فعالیتهایی زیر  را به دانشجویان ارائه  می کند.

اندازه گیری نيترات، نيتريت، آمونيوم، فلورايد، فسفات، سولفات،اندازه گيري كدورت، اندازه گيري PH، اندازه گيري هدايت الكتريكي وكل جامدات محلول، اندازه گيري رنگ، اندازه گيري كلر، اندازه گيري اكسيژن محلول، اندازه گيري سختي كل، اندازه گيري سختي دائم، اندازه گيري سختي موقت، اندازه گيري قليائيت، اندازه گيريBOD ، اندازه گيري COD، اندازه گيري اسيديته، اندازه گيري شوري و كلر باقيمانده…

 

 

ردیف

نام دستگاه

تعداد

1

مجموعه کامل اندازه گیری COD به روش باز و بسته

هر کدام يک سري کامل

2

اسپکتروفتومترمدل DR5000

1

3

اسپکتروفتومتر معمولي

2

4

pH متر

2

5

pH متر رومیزی

1

6

BOD Trak Apparatus

1

7

portable dissolved oxygen

1

8

2100N Laoratoey Turbidimeter

1

9

ورتکس میکسر

1

10

ترازوی دیجیتال  0.0001gr

1

11

ترازوی دیجیتال 0.1gr

2

12

هات پلیت مگنت

1

13

هدایت سنج/TDS رومیزی

1

14

دستگاه جارتست

1

15

دستگاه فلیم فتومتر

1

16

دستگاه ازت کجلدال

1

17

 دستگاه  آب مقطرگیری

1

18

کوره الکتریکی

1

19

فور

2

20

هیتر استیرر

1

21

کلر سنج مدل پالين تست

1


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...