اساتید مشاور


اسامی اساتید مشاور گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت بجنورد

ردیف

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

رشته مقطع - ورودی

 

1

جناب آقای دکتر پاسبان

مهندسی بهداشت محیط – پیوسته -971

 

2

جناب آقای دکتر پاسبان

مهندسی بهداشت محیط – پیوسته -972

 

3

جناب آقای دکتر قربانیان

مهندسی بهداشت محیط – پیوسته -981

 

4

جناب آقای دکتر قربانیان

مهندسی بهداشت محیط – پیوسته -982

 

5

سرکار خانم دکتر اسدزاده

مهندسی بهداشت محیط – پیوسته -991

 

6

سرکار خانم دکتر اسدزاده

مهندسی بهداشت محیط – پیوسته -992

 

7

جناب آقای دکتر پاسبان

مهندسی بهداشت محیط – پیوسته -14001

 

8

جناب آقای دکتر پاسبان

مهندسی بهداشت محیط – پیوسته- 14002

 

9

جناب آقای دکتر پاسبان

مهندسی بهداشت محیط – پیوسته - 14011
10

 

جناب آقای دکتر عطاملکی

 

مهندسی بهداشت محیط – پیوسته - 14012
 

 

 

 

اساتید مشاور

مشاهده آرشیو مطالب ...


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۸ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...