طرح درس اساتید


آشنایی_با_پرتوها_و_پرتوزاها.pdf

بهداشت پرتوها و حفاظت.pdf

تنش_های_حرارتی.pdf

درس بهداشت حرفه ای.pdf

طرح درس ایمنی مواد شیمیایی.pdf

طرح درس پرتو.pdf

طرح درس کلیات بهداشت حرفه ای.pdf

طرح درس ایمنی در محیط کار 1.pdf

طرح_درس_ایمنی_در_صنعت_2.pdf

طرح_درس_ایمنی_در_محیط_کار_3.pdf

طرح_درس_روشنایی_در_محیط_کار.pdf

طرح_درس_مدیریت_صنعتی.pdf

طرح_درس_مهندسی_فاکتورهای_مهندسی_1.pdf

طرح_درس_مهندسی_فاکتورهای_انسانی_2.pdf

طرح درس ارزیابی و مدیریت ریسک.pdf

طرح درس طراحی تهویه صنعتی .pdf

طرح درس کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای .pdf

طرح_درس_روشنایی_در_محیط_کار.pdf

ارزيابي_ريسك.doc

ارگونومي_1.doc

ارگونومي_2.doc

صنايع_فنون.doc

مواد_شيميايي.doc

dinamic.docx

nemone bardari az alayandeha tarhe dars_napeivaste.docx

tajze nemone alayandeha tarhe dars.docx

طرح_درس_مكانيك_سيالات.doc

طرح درس ایمنی در محیط کار 2_کارشناسی ناپیوسته .pdf

طرح درس ایمنی در محیط کار2_کارشناسی پیوسته .pdf

طرح درس بهداشت حرفه ای .pdf

طرح درس سیستم های مدیریت یکپارچه _ کارشناسی پیوسته .pdf

طرح درس سیستم های مدیریت یکپارچه _ کارشناسی ناپیوسته .pdf

طرح درس کلیات بهداشت حرفه ای .pdf

بهداشت پرتوها و حفاظت.pdf

بيماري_هاي_ناشي_از_كار2.doc

تنشهاي_حرارتي_محيط_كار.doc

زبان_تخصصي___پيوسته_حرفه_اي.doc

زبان_تخصصي__ناپيوسته_حرفه_اي_1_.doc

طرح درس زبان تخصصي.pdf

namone bardari az alayandeha tarhe dars_ peivaste .pdf

بهداشت پرتوها.pdf

طرح درس ارزيابي و مديريت ريسك.pdf

بيماري هاي شغلي1401.pdf

سم شناسي شغلي1401.pdf


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۸ بازدید)
معرفی (۲۵۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...