کارشناس گروه


 

کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

کارشناس رابطین سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

خانم مهندس فاطمه عضدی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

ایمیل: fatemeh.az7669@gmail.com

شماره تماس: 05832240571- داخلی 139 یا 3439

شرح وظایف:

 1.  نظارت و کنترل آزمایشگاه در جهت ایجاد و حفظ نظم در آزمایشگاه
 2. کنترل دانشجویان در رعایت مقررات آموزشی وایمنی که تحت عنوان شرح وظایف دانشجو در آزمایشگاه به آنها ابلاغ شده است.
 3. نظارت بر انجام عملیات دستگاهی آزمایشات
 4. پیگیری خرابی دستگاه ها ودرخواست مواد ووسایل مورد نیاز آزمایشگاه
 5. همکاری در انجام طرح تحقیقاتی با اساتید گروه
 6. درخواست و پیگیری امکانات جدید مورد نیاز آزمایشگاه
 7. رعایت و نظارت بر قواعد صرفه جویی در کلیه مواد آزمایشگاه
 8. پیگیری تهیه وسایل ایمنی مورد نیاز آزمایشگاه و تذکرات مربوطه به دانشجویان در حین کار.
 9. شرکت در جلسات کارشناسان گروه های آموزشی مربوطه به منظور انعکاس مشکلات و مطرح کردن پیشنهادات مناسب جهت پیشبرد اهداف آزمایشگاه.
 10. تهیه صورتجلسات گروه
 11. هماهنکی و اطلاع رسانی جلسات گروه در وب سایت دانشکده
 12. انتشار اخبار مربوط به گروه در سایت دانشکده
 13. انجام امور مربوط یه تسویه حساب آزمایشگاهی دانشجویان.
 14. انجام کلیه امورات محوله از طرف مسئول مافوق .
 15. رعایت مقررات اداری
 16. تهیه لیست خرید تجهیزات ،مواد شیمیایی آزمایشگاه ها .
 17. هماهنگی با شرکت مورد نظر جهت راه اندازی ،تجهیز و کالیبراسیون تجهیزات و دستگاه ها .

جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۸ بازدید)
معرفی (۲۵۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...