معرفی گروه


مقدمه :

 گروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت در سال 1391 فعاليت خويش را با آموزش در مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بهداشت حرفه اي آغاز نمود . متناسب با نياز هاي جامعه در حال رشد و افزايش تعداد و تنوع آلودگي هاي زيست محيطي و آلاينده هاي منتشره در محيط هاي شغلي و صنعتي، زمينه فعاليت گروه را فراهم ساخته است. اين گروه در سطح كارشناسي به تربيت نيروي انساني متخصص اشتغال دارد.

رسالت گروه :

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با برخورداری از کادر هیئت علمی متعهد و توانمند و نیز استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب رسالت های زیر را بر عهده دارد:

- آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مطابق با سند چشم انداز ملی، اسناد بالادستی و استانداردهای ملی و بین المللی در راستای پاسخگوئی به نیازهای صنعت و جامعه

- انجام پژوهش های زیربنایی،  کاربردی و فناورانه مبتنی بر شواهد و شرایط عینی در زمینه موضوعات مرتبط با سلامت  و ایمنی محیط کار به ویژه در حوزه های مختلف صنعتی و خدماتی و درمانی

- توسعه مرزهای دانش روز متناسب با مقتضیات جامعه در جهت کارآفرینی و تولید ثروت

- ارائه خدمات دانش بنیان و کاربردی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار به جامعه مبتنی بر ارزش ها و مسئولیتهای اجتماعی

- مشارکت در توسعه علمی و ارتقاء موقعیت علمی کشور در این حوزه از طریق انتشار منابع  علمی و انجام فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و کاربردی  و خدماتی

اهداف گروه :

- ارتقاء کیفی برنامه  آموزشی در دروس نظری و عملی گروه  

- ارتقاء کیفیت  برنامه کارآموزی گروه

- توسعه زیر ساختهای آموزشی و پژوهشی گروه

-توسعه آموزش مجازی در گروه

-توسعه همکاری های علمی بین رشته ای

- ارتقاء کمی و کیفی برون دادهای پژوهشی گروه

- ارتقاء طرح های محصول محور و فناورانه و کاربردی و ارتباط با صنعت

- توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه در زمینه موضوعات مربوط به سلامت شغلی کارکنان به ویژه در حوزه درمان و کشاورزی در راستای ماموریت گرایی گروه

- توسعه  خدمات آموزشی، مشاوره ای و آزمایشگاهی به صنعت و جامعه  

- توسعه مسئولیت های اجتماعی گروه

- توسعه ارتباط با دانش آموختگان و ارتقاء توانمندی ها و صلاحیت های آنان

دامنه فعالیت های اجرايی و مشاوره ای:

  • مشاوره دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی
  • همکاری و مشاوره با سایر گروه ها و دانشجویان در انجام پروژه های مرتبط با گروه
  • انجام آزمایش ها و ارائه واحد های عملی برای دانشجویان
  • توانایی اندازه گیری و ارزیابی صدا، روشنايي، درخشندگي، گردوغبار، پرتوها و ... در محیط های کاری

 فعالیت های آموزشی گروه:

  • تربیت دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه اي
  •  عضویت در شورای آموزشی دانشکده
  • عضویت در شورای پژوهشي دانشکده

زمينه هاي فعالیت های آموزشی:

 ايمني، بهداشت حرفه اي ، مدیریت ریسک ، آلايندگي صنعتي

تاریخچه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

ماموریت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

چشم انداز گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

ارزش های سازمانی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

اهداف کلی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

اهداف عینی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

توانایی لازم گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

زمینه های کاری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

وظایف متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

برنامه های کلی و اجرایی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای.pdf


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...