مسئول واحدآموزش


مهندس محمد تقی وحیدی 

مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد ارگونومی

شماره تماس: 32240571-058 و 32240524-058

31513424

شرح وظایف مسئول آموزش

  • نظارت بر حسن انجام كار كارشناسان آموزش و مقررات و فرآيندهاي آموزشي
  • تنظيم دستور جلسه و صورتجلسه شوراي آموزشي دانشكده و پيگيري مصوبات
  • برنامه ريزي دروس هرنيمسال با اساتيد هيئت علمي و حق التدريس مدعو
  • بررسي مشكلات تحصيلي دانشجويان در جلسات شوراي آموزشي طبق آئين نامه
  • گزارش عملكرد آموزشي اساتيد در هر نيمسال به معاون آموزشي و رياست دانشكده
  • نظارت بر حسن اجراي آزمونها و امتحانات دوره تحصيلي
  • نظارت و پيگيري امور مربوط به نقل و انتقالات دانشجويان

جستجو
توزیع ترمی (۳۳۰۱ بازدید)
معرفی (۲۵۶۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...