معاون آموزشی


 

جناب آقای مهندس مرتضی اسماعیل زاده کواکی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 مدرک تحصیلی: ارشد بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 پست الکترونیک: m-kavaki@yahoo.com

 آدرس محل کار : بجنورد ، جاده ارکان - جنب سیلو گندم - دانشکده بهداشت

تلفن : 31513430-058

فاكس: 32247281-058

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده:

  1. برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
  2.  برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی )
  3. برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
  4.  برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادبه مراجع بالاتر
  5.  برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
  6. برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی
  7.  نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی
  8.  نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشكده، واحد توسعه آموزش، گروه های آموزشی 
  9. ارزش یابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده

 

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...