سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ -

مدیریت ایمنی


ارائه روشي هدفمند بر پايه استانداردهاي موجود براي حصول اطمينان از اينكه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمينهايمني و محيط زيست بطور دقيق و بطور مؤثر حذف و يا كنترل ميگردند.

مدیریت ایمنی :هدف از مدیریت ایمنی استقرار، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد، روش ها و برنامه ها جهت شناسایی، تجزیه و تحلیل، تصحیح و بهبود مسائل مربوط به ایمنی کارکنان که منجر به کاهش هزینه/حوادث گردد.
جستجو
توزیع ترمی (۱۷۰۴ بازدید)
رهبری (۱۴۰۱ بازدید)
معرفی (۱۲۵۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...