سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ -

اعضاء کمیته


RD

نام اعضاء محترم کمیته HSE

تحصیلات

سمت اعضاء

شماره تماس

1

جناب آقای   دکتر سید حمید حسینی

 

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

تلفن: 32240571-058

داخلی: 130

2

جناب آقای مهندس رجبعلی حکم آبادی

 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

تلفن: 32240571-058

داخلی : 119

3

جناب آقای مهندس علی درمحمدی

 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

تلفن: 32240571-058

داخلی : 119

4

جناب آقای دکتر کوروش ارزمانی

 

دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

 

مسئول امور عمومی

تلفن: 32240571-058

داخلی : 131

5

جناب آقای دکتر ابویی مهریزی

 

دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

دبیر دفتر ارتباط با صنعت

تلفن: 32240571-058

 

6

جناب آقای محمد تقی احمدیان

 

دانشجوی ارشد حشره شناسی پزشکی

مسئول حراست

تلفن: 32240571-058

داخلی : 129

7

جناب آقای محمد غلامی

 

دیپلم ادبیات

امور اداری

تلفن: 32240571-058

داخلی : 117

 جستجو
توزیع ترمی (۱۷۱۱ بازدید)
رهبری (۱۴۰۷ بازدید)
معرفی (۱۲۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...