سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ -

عوامل زیان آور محیط کار


عوامل فيزيكي زيان آور:

- صدا

  -دما

- ارتعاش

- روشنائی

- اشعه

- فشار  

- امواج الكترومغناطيس

عوامل شيميائي زيان آور: 

- مواد معلق (شامل گرد وغبار، فيوم يا بخارات، فلزات، دود ، اسپري (

- گازها و بخارات

عوامل بيوژلويكي زيان آور:

- ويروسها

- باكتريها

- انگلها

- قارچها

عوامل ارگونوميك زيان آور:

- وضعيت نامطلوب بدني

- وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندام

- نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كا

- هل دادن و بلند كردن وكشيدن بار

- ابزار نامناسب

- استرس

- تنهائي
جستجو
توزیع ترمی (۱۷۱۱ بازدید)
رهبری (۱۴۰۷ بازدید)
معرفی (۱۲۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...