سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ -

اساتید مشاور


ردیف

نام و نام خانوادگی استاد

رشته-مقطع-ورودی

1

جناب آقای دکتر قربانیان

مهندسی بهداشت محیط-پیوسته-(95)

2

سرکار خانم مهندس نهیمی

مهندسی بهداشت محیط-پیوسته-(96)

3

جناب آقای دکتر پاسبان

مهندسی بهداشت محیط-پیوسته-(1-97)

4

جناب آقای دکتر پاسبان

مهندسی بهداشت محیط-پیوسته-(2-97)

5

جناب آقای دکتر قربانیان

مهندسی بهداشت محیط-پیوسته-(1-98)

6

جناب آقای دکتر قلیزاده

مهندسی بهداشت محیط-پیوسته-(2-98)

 جستجو
توزیع ترمی (۱۷۱۱ بازدید)
رهبری (۱۴۰۷ بازدید)
معرفی (۱۲۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...