سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ -

معرفی گروه


مقدمه :

 گروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت در سال 1391 فعاليت خويش را با آموزش در مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بهداشت حرفه اي آغاز نمود . متناسب با نياز هاي جامعه در حال رشد و افزايش تعداد و تنوع آلودگي هاي زيست محيطي و آلاينده هاي منتشره در محيط هاي شغلي و صنعتي، زمينه فعاليت گروه را فراهم ساخته است. اين گروه در سطح كارشناسي به تربيت نيروي انساني متخصص اشتغال دارد.

 

رسالت گروه :

رسالت گروه، مشاركت در حفظ و ارتقاء سلامت نيروي كار و تربیت دانش آموختگانی توانا در زمينه پیش بینی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره آمیز محیط کار به منظور تامين سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی نیروی کار از طريق انجام فعاليت هاي آموزشي ؛ پژوهشي و خدماتي مي باشد.

تحليل راهبردي :

با توجه به توان هاي بالقوه دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي و دانشكده بهداشت، وجود اعضاء هيات علمي متخصص، کارشناسان توانمند و تجهيزات مناسب آزمايشگاهي در گروه بهداشت حرفه اي، تربيت نيروي انساني متخصص و انجام پژوهش هاي علمي كاربردي از اهم راهبردهاي گروه محسوب مي كردد .

اهداف :

1-تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز

2-ایفای نقش موثرجهت ارتقاء سطح بهداشت شغلی

3-شناسايی عملیات و فرایند های لازم به منظور کنترل آلاینده ها و مخاطرات

4-شناخت و به کارگیری وسایل، تجهیزات سنجش و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط های کار

5-آشنايی با روش های ارزشیابی و مدیریت بهداشت حرفه ای

 

دامنه فعالیت های اجرايی و مشاوره ای:

  • مشاوره دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی
  • همکاری و مشاوره با سایر گروه ها و دانشجویان در انجام پروژه های مرتبط با گروه
  • انجام آزمایش ها و ارائه واحد های عملی برای دانشجویان
  • توانایی اندازه گیری و ارزیابی صدا، روشنايي، درخشندگي، گردوغبار، پرتوها و ... در محیط های کاری

 فعالیت های آموزشی گروه:

  • تربیت دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه اي
  •  تربیت دانشجویان کارشناسی نا پیوسته بهداشت حرفه اي
  •  عضویت در شورای آموزشی دانشکده
  • عضویت در شورای پژوهشي دانشکده

زمينه هاي فعالیت های آموزشی:

 ايمني، بهداشت حرفه اي ، مدیریت ریسک ، آلايندگي صنعتي

 

تاریخچه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

ماموریت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

چشم انداز گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

ارزش های سازمانی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

اهداف کلی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

اهداف عینی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

توانایی لازم گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

زمینه های کاری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

وظایف متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

برنامه های کلی و اجرایی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

اعضاء هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.pdf

آزمایشگاه های موجود در دانشکده.pdf
جستجو
توزیع ترمی (۱۷۰۵ بازدید)
رهبری (۱۴۰۳ بازدید)
معرفی (۱۲۵۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...